192 – Marele necaz

Există o poveste pe care vreau să o spun. Pe vremea lui Isus, apostolii l-au întrebat care vor fi semnele prezenței sale și al sfârșitul sistemului de lucruri. Savanții bibliei sunt de acord că cuvintele lui Isus ca răspuns la această întrebare au două împliniri viitoare: una căderea Ierusalimului și apoi sfârșitul sistemului într-o perioadă ulterioară, cu sfârșitul lumii și o recreere și restabilire ulterioară. Unii nu sunt de acord și cred că împlinirea este doar una, dar nu reflectă asupra faptului că profeția din Matei 24 este legată de profețiile lui Daniel și de cele din cartea Apocalipsa, scrisă după distrugerea Ierusalimului în anul 70 d.Hr. prin urmare, se referă la sfârșitul întregului sistem de lucruri și al timpurilor pe care le traim.

Citiți relatarea din Matei 24: 3 și întrebarea pusă de ucenici. Aș spune că răspunsul lui Isus este împărțit în două părți. Narațiunea este, de fapt, împărțită în două: o primă parte care se încheie cu versetul 14 și o a doua parte care spune despre necazul cel mare. Ne interesează să analizăm această narațiune, deoarece s-ar putea referi la situația în care ne confruntăm cu blocarea circulației datorată virusului coroanei: un adevărat asediu al libertăților noastre.

Să analizăm prima parte a relatării din Matei 24.

În versetele 4 și 5 din Matei 24, Isus îi avertizează pe ucenici că mulți vor veni în numele său. Apoi se vorbește despre războaie și vești despre războaie, lipsuri de alimente, cutremure, dar acesta, spune Iisus, nu este încă sfârșitul. Fără îndoială că în ultimele două secole am văzut multe dintre lucrurile descrise și mă refer la războaiele mondiale, dar și la războaiele napoleoniene anterioare și aș continua până la revoluția franceză. Toate evenimentele declanșate de fiara sălbatică, adică de cei care conduc cu adevărat lumea: sionismul ezoteric mondial sau luminat. Toate revoluțiile și războaiele de la sfârșitul anilor 1700 au fost proiectate în urma unui program precis care își propune să creeze o nouă ordine mondială: un singur guvern cu o singură religie și o monedă unică în întreaga lume. Interesant din acest punct de vedere este corespondența dintre Pike și Mazzini, atât masoni cât și instrumente ale Iluminatilor. Au descris viitoarele trei războaie mondiale. Primul ar fi vizat Rusia, al doilea ar fi stabilit Israelul ca națiune, iar al treilea ar fi avut ca rezultat secularizarea arabilor. După aceea, un dezastru social de proporții enorme va fi provocat cu scopul de a înfometa masele și de a le folosi pentru a stabili Noua Ordine Mondială.

În ceea ce privește faptul că mulți vor veni în numele lui Isus și îi vor induce pe mulți în eroare, se poate face referință cu ușurință la Protocoalele bătrânilor din Sion, care descrie necesitatea puterii de a crea noi religii, lucru care s-a întâmplat în secolul al XIX-lea, pentru a îndepărta cât mai mulți oameni de catolicism. Prin urmare, multe religii precum mormonii, martorii lui Iehova, adventiștii s-au născut în acea perioadă … Religii care au avut succes, deoarece păreau să restabilească valorile morale pierdute de creștinism, dar care, în realitate, nu erau decât o formă de control asupra populație.

De-a lungul mileniilor, iluminații au pus stăpânire completă pe autoritatea de a emite moneta, profitând de ignoranța substanțială a celor aflați la putere în probleme economice. Făcând acest lucru, urmașii schimbătorilor de bani din vremurile lui Isus, fii de vipere (de aici reptilienii lui Yicke) potrivit lui Isus însuși (Matei 23:33), (aparținând congregației lui Satan), au dobândit posibilitatea de a împrumuta guvernelor bani cu dobândă, pe care i-au tipărit fără nici o cheltuială din partea lor. Acești oameni, practic, imprimă bani din nimic și ni îi împrumută iar noi îi plătim cu munca noastră și le rambursăm interesele cu debitul public. De aici lipsa de alimente, foamea, care decurge din dezastre economice periodice cauzate artificial cum ar fi ceea ce trăim în aceste zile.

Dar acum ajungem la a doua fază a lui Matei 24. Versetul 15 începe spunând: „Prin urmare, atunci când vezi lucrul dezgustător care cauzează pustiire, despre care a vorbit  profetul Daniel, stabilit într-un loc sfânt (cititorul să-şi folosească discernământul) atunci cei din Iudeea să fugă la munți “. În versetele 21-24 continuă să spună: „Căci atunci va fi un necaz mare, cum n-a mai fost de la începutul lumii până acum, nu şi nici nu va mai fi. ŞI dacă  zile acelea n-ar fi scurtate , nicio  carne n-ar fi salvată; dar de dragul celor aleși zile acelea voi fi scurtate. Deci, dacă cineva vă va zice atunci „Iată Cristosul este aici sau acolo”,să nu-l credeți. Căci se vor ridica Cristoşi falşi și profeți falşi, şi vor face semne mari și minuni ca să-i inducă în eroare, dacă s-ar putea,chiar şi pe cei aleși “.

Ce putem înțelege din aceste cuvinte?

Să analizăm care a fost prima împlinire, cea referitoare la distrugerea literală a Ierusalimului, deoarece aceasta ne va permite să găsim paralele. Profeția este de fapt una pentru două evenimente, care au loc deci diferit, în momente diferite, dar în conformitate cu o aliniere similară.

În 66 d.Hr. armata romană a ajuns la Ierusalim cu Cestius  Gallus și a asediat Ierusalimul. În acel moment, creștinii au recunoscut lucrul dezgustător așezat într-un loc sfânt. Insemnele armatelor romane reprezentau de fapt soarele și idolii solari. Acestea au fost așezate într-un loc sfânt, deoarece împiedicau jertfele zilnice în templul orașului înconjurat.

Închinarea solară a fost întotdeauna religia fiarei sălbatice. Nimrod, ulterior divinizat ca zeul soarelui, s-a închinat soarelui și a promovat construcția turnului Babel, care ar fi servit la adunarea și controlul întregii populații a lumii. Așa că de la începutul istoriei umana  șarpele a căutat mereu să aibă controlul complet al minții umane pentru a-i îndruma la închinarea solară.

Deci, am spus, când creștinii au văzut semnele solare care blocau jertfa zilnică, au înțeles că împlinirea cuvintelor lui Isus începe și că în curând vor trebui să fugă spre munți. Dar cum? Incredibil Cestius Gallus a fost rechemat la Roma. Asediul a fost întrerupt rapid și trupele s-au pregătit să se întoarcă. Evreilor sub asediu  nu le-a vent sa creadă ochilor. Înnarmați au ieșit și au doborât un număr mare de soldați romani care au suferit o înfrângere puternică.

În schimb, creștinii s-au pregătit și au fugit în munții Moab din Pella, unde au rămas timp de 4 ani. A fost mult timp și, cu siguranță, s-au întrebat  dacă au interpretat profeția în mod corect, dat fiind sacrificiul  pe care l-au făcut. Cu toate acestea, părăsirea imediată a Ierusalimului s-a dovedit a fi salvarea.  În Ierusalim, o perioadă de revolte și tulburări sociale a făcut din ce în ce mai dificilă abandonarea orașului controlat de extremiști.

Patru ani mai târziu Ierusalimul a fost atacat de armatele lui Titus și distrus. Un milion de oameni și-au pierdut viața. Era judecata divină împotriva Israelului apostat, care acum avea o închinare formală și păgână.

Interesant este faptul că marele necaz despre care vorbește Iisus este scurtat pentru ca cei aleși să poată fi salvați. Prin urmare, marele necaz precedă distrugerea finală care este moartea, dar nu mai este necaz.

Vedem în acest moment aplicația modernă, care ar trebui să ne intereseze pe toți, deoarece suntem cu toții în carantină forțată, unii mai mult sau mai puțin, dar în toată lumea suferim consecințele.

Carantina este un asediu mondial al guvernelor împotriva populației, iar coronavirusul este doar instrumentul practic utilizat pentru a obține acest efect. Informațiile care ajung la noi mă fac să cred din ce în ce mai mult că problemele respiratorii sunt activate de radiații de 5g și că decesele trebuie asociate în cea mai mare parte cu bătrânețe, patologii anterioare și, în parte, cu exces de medicamente din partea medicilor în spitale. De fapt, se folosesc antivirale puternice de tipul celor folosite pentru malarie și HIV. Prin urmare, o persoană deja debilitată şi slăbită intră complet în criză şi datorită toxicități acestor medicamente.

Guvernele reprezintă lucrul dezgustător într-un loc sfânt. De fapt, fiara cu șapte capete și zece coarne este descrisă în Apocalipsa capitolul 13. Această bestie este sionismul ezoteric, iar cele zece coarne sunt totalitatea guvernelor lumii în mâinile lor. Lucrul dezgustător se referă la ceea ce este respingător din punctul de vedere al închinării lui Iehova. Termenul ebraic este folosit pentru a defini practicile idolatre necurate. Când Israel a început să se închine idolilor dezgustători ai națiunilor vecine (cel mai adesea idoli solari), a fost respins de  Iehova. Guvernele promovează gândirea idolatră centralizată. Statul și știința heliocentrică falsă sunt promovate de toate guvernele lumii și toată lumea trebuie să se adapteze. Acum mai mult ca niciodată am devenit conștienți de lipsa de libertate, chiar de libertate de cuvânt, ceea ce face din ce în ce mai dificil să transmitem adevărul.

Prin urmare, această carantină forțată este marele necaz, care trebuie scurtat pentru ca aleși sa poată fugii. Dar scapă de unde? Dacă acest necaz nu ar fi scurtat, de fapt, nicio carne nu ar putea fi salvată așa cum spune Isus, deoarece am ajunge la distrugerea finală fără a da posibilitatea celor aleși să se purifice de practicile lor religioase idolatre. În Daniel 8: 13,14 se vorbește despre un lung proces de purificare ai celor aleși: „Am auzit un sfânt vorbind și un alt sfânt i-a zis celui care vorbea:„ Cât va dura viziunea despre jertfa zilnică, despre fărădelegea care cauzează pustiire şi despre călcarea în picioare a locului sfânt şi a armatei? »Atunci el mi-a spus: „Până vor trece două mii trei sute de seri și dimineți. Şi locul sfânt va fi adus la starea lui de la început”. Cei doi sfinți din cartea Daniel corespund celor doi sfinți din Apocalipsa 11 și despre asta vom vorbi mai târziu.

Faptul că lucrul dezgustător este plasat într-un loc sfânt este clar dacă avem în vedere faptul că toate lăcașurile de cult din întreaga lume sunt închise și nu este posibil să se adune pentru închinare. Prin urmare, poporul lui Dumnezeu trebuie să iasă din Babilon, adică din orice organizație religioasă din care fac parte. De fapt, toate organizațiile religioase au promovat într-o oarecare formă idolatria, de exemplu, sub forma  heliocentrismului.

Ce semnal îi va trezi pe cei aleşi să iasă? Nu pot spune sigur, dar versetele din Matei 24 par să ne ofere câteva indicații. Matei 24:23 spune: „Deci, dacă cineva vă spune:„ Iată Hristos este aici. ”, Sau:„ Este acolo! ”Nu credeți asta.

Așa că, după ce a explicat că acele zile urmau sa fie scurtate, Isus explică că vor apărea Hristoşi falşi care ar face semne și minuni, astfel încât să înșele, dacă este posibil, chiar și pe cei aleși. Cunoașteți proiectul Blue Beam? Ați auzit vreodată despre asta? Ei bine, ar trebui să îl analizați. Nu pentru că îl consider absolut adevărată, ci pentru că este posibil și ceva de genul acesta ar putea fi în planurile elitelor.

Acest proiect a fost dezvăluit în 1994 de jurnalistul canadian Serge Monast, care a murit câțiva ani mai târziu, în circumstanțe neclare. El a dezvăluit că un plan al elitei era să distrugă convingerile spirituale ale maselor cu un proiect care să includă, printre altele, o slăbire progresivă a certitudinilor istorice pe care se bazează religiile tradiționale și un program de proiecție holografică  în cer cu imagini religioase spectaculare ale creștinilor și profeților care ar invita oamenii să-și revizuiască credințele religioase și spirituale. Operațiunile ulterioare de suport psihologic ar trebui să aibă loc cu radiații electromagnetice care interferează cu mintea noastră. Toate acestea par să coincidă cu cuvintele lui Isus, ce spuneți? Nu știu cât de spectacular, cât de răspândit sau real va fi acest program de proiecție, dacă va exista ceva mai puțin evident și mai mult  psihologic precum actuala pandemie Covid, dar s-ar putea întâmpla ceva și, prin urmare, să-i trezească pe cei aleși. Unii vor fi în mod evident înșelați, dar mulți vor înțelege că este timpul să iasă. Unde vor merge odată ce vor părăsi organizațiile lor religioase? Vtom vedea în articolele următoare. 00gPOR

2 pensieri riguardo “192 – Marele necaz

  1. In veritá vi dico “siamo pochi ma buoni”.. gradirei Vs riflessioni in merito a: risonanza Shumann, inversione dei poli, 3 giorni di buio e cometa Atlas. Sempre in alto i Ns cuori !

    "Mi piace"

Rispondi

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo di WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Google photo

Stai commentando usando il tuo account Google. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto Twitter

Stai commentando usando il tuo account Twitter. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

Connessione a %s...